Környezeti károk felmérése és kármentesítés
Szennyezett talajok és felszín alatti vizek kármentesítése
Talajvízkezelés és hidrogeológia
Környezetirányítási rendszerek
Hulladékgazdálkodás
Térinformatika

Környezeti károk felmérése és kármentesítés

A termelő, illetve szolgáltató létesítmények környezetvédelmi előírásokat, szempontokat figyelmen kívül hagyó üzemeltetése, a hulladékok, különösen a veszélyes hulladékok kezelése során bekövetkező rendkívüli események a környezeti elemek, a talaj, a víz és a levegő szennyezéséhez vezethetnek. Míg a felszíni vizek és a levegő esetében a bekövetkező szennyezések gyorsan felismerhetők, addig a talajt, a felszín alatti vizeket, illetve a talajlevegőt érő terhelések csak hosszabb-rövidebb idő elteltével érzékelhetők.

Cégünk az ilyen tartós környezeti károk megszüntetésében, valamint a talajt és a felszín alatti vizeket érő szennyezések, szennyeződések felkutatásában, elhárításában, kiváltó okainak felderítésében nyújt segítséget Önnek azáltal, hogy vállaljuk:

  • a szennyezések és környezeti károk tényfeltáró vizsgálatát,
  • geotechnikai feladatok végrehajtását,
  • kockázatelemzést és a lehetséges hasznosítási, utógondozási módok kidolgozását,
  • pályázati lehetőségek felkutatását,
  • kármentesítés és monitoring tervezését és irányítását,
  • területhasznosítási projektek kidolgozását, irányítását és műszaki ellenőrzését,
  • ártalmatlanítási és hasznosítási lehetőségek kidolgozását,
  • munkavédelmi tervek kidolgozását a szennyezett területen végzett tevékenységekhez.