Környezeti károk felmérése és kármentesítés
Szennyezett talajok és felszín alatti vizek kármentesítése
Talajvízkezelés és hidrogeológia
Környezetirányítási rendszerek
Hulladékgazdálkodás
Térinformatika

Hulladékgazdálkodás

A korszerű hulladékgazdálkodási célok teljesítése, a képződő hulladék mennyiségének és veszélyességének csökkentése, a hulladék hasznosítása és környezetkímélő ártalmatlanítása érdekében szükséges az egyes hulladékkezelési tevékenységek (gyűjtés, szállítás, tárolás, előkezelés, hasznosítás, ártalmatlanítás) környezeti hatásainak megismerése és azok csökkentése, a tervszerűség bevezetése, a gazdasági és műszaki szempontból egyaránt kedvező hulladékkezelési módszerek megválasztása. Ehhez kapcsolódóan cégünk a következő szolgáltatásokat kínálja:

  • hulladékgazdálkodási koncepciók kidolgozása,
  • üzemi hulladékgazdálkodási terv kidolgozása,
  • hulladék-nyilvántartások és anyagmérlegek készítése,
  • akkreditált mintavételezések és laboratóriumi vizsgálatok,
  • pályázati dokumentációk készítése,
  • projekttervezés, műszaki irányítás,
  • munkavédelmi és munkabiztonsági tervek kidolgozása.